How To Save the Climate: No Meat, No Air Travel, No Car and No Babies?

A new study from Lund University Centre for Sustainability Studies in Sweden has identified the four most efficient things one can do to reduce one’s greenhouse gas emissions. For us who have studied environmental issues they aren’t surprising, but for the general public they might come as a shock since most environmental organizations tend to emphasize other, less efficient actions when calling for a transition to a greener society. The four actions are:

1. Going Vegan

Eating a plant-based diet instead of a meaty one will save you approximately 0.8 tonnes of CO2-equivalents every year. That’s four times more than what you save if you always recycle, and eight times more than changing your lightbulbs to energy efficient ones. In fact, UN studies have shown that the meat and dairy industry account for 18 % of all greenhouse gas emissions, which is why the UN Environmental Program has urged the global population to eat more vegan food.

2. Skipping Air Travel

Air travel is a luxury, being experienced by only 6 % of the world’s population any given year. Every transatlantic trip one avoids saves 1.6 tonnes of CO2-equivalents.  A family abstaining from flying to hotter countries every other holiday will do a massive environmental heroic deed. Take the train if you want to go somewhere, or use the Internet to talk with people in other countries.

3. Not Having a Car

I don’t have a driver’s license, and I never want to get one. When I tell people this, most look at me like I’m a lunatic from Mars. But what’s crazy is not a guy who doesn’t want to drive, but the idea that every single human should possess and use one of the most environmentally destructive machines on the planet. Even having an electric car won’t get us very far on the roadtrip to sustainability, because the production alone uses loads of resources. Living car free saves you 2.4 tonnes of CO2-equivalents every single year.

4. Having No Kids

Of all things one can do to live environmentally friendly, one simple action is superior to all others. Having no children. The Swedish scientists estimates that one saves a stunning 58.6 tonnes of CO2-equivalents per child if one lives in the minority world, that is “developed” countries. This is not just because the child most likely will lead a life that requires tonnes of greenhouse gases, but that child will most likely have other children, and so on.

Theological Implications

What should Christians think about these findings? Obviously, some Christians deny climate change altogether, but they are a tiny minority globally and do so not for theological reasons, as I explain in the video below:

As for Christians who do accept the reality of climate change, they ought to consider what really emits most greenhouse gases as described above. Even though it might be impractical for many richer Christians to abstain from air travel and cars, we have no theological reason to hold on to them.

The Bible doesn’t mention planes or automobiles. If it turns out that the usage of them in this time and age actually is harmful to other people, as the Swedish study suggests, then we should avoid using them.

The Bible does talk about meat and children though, quite extensively. And since it does not forbid eating meat or having kids, many Christians are naturally hostile to the idea that this is something we should give up.

My fiancée Sarah has previously written on PCPJ on why Christians ought to be vegan even if there is no biblical command. Not because God or the Bible has changed, but because the world has. See, eating meat every single day is an extreme diet that has hardly existed outside of royal courts previously, and nowadays over one billion people eat like this. As 70% of global farmlands are used to grow food to animals, this creates a high pressure on resource availability.

As for having children, this is only an environmental problem if they live as unsustainably as Western people typically do. And since Western people typically live that way, their children most likely will. While having children in an of itself is not immoral, and while it’s theoretically possible that one’s kids will not nurture climate change, in reality this is very often what actually happens.

Thus, the safest way to steward God’s creation is to, in this time and age, to abstain from these things. And when we don’t, we ought to compensate. But forget focusing on lamps and recycling. Those have never been environmental game-changers, and the green movement has brought a huge disservice to itself by focusing on such trifles.

foto-magnus-aronson-9158Micael Grenholm is editor for PCPJ. Having studied theology as well as peace and development studies in Uppsala, Sweden, Micael Grenholm’s passion is to combine charismatic spirituality with activism for peace and justice. Apart from editing pcpj.org he vlogs for the YouTube channel Holy Spirit Activism and is active with evangelism and apologetics both locally and online.

4 thoughts on “How To Save the Climate: No Meat, No Air Travel, No Car and No Babies?”

 1. Först, ledsen att jag svara på svenska. Men angående punkt 4:
  Hur ska vi som ohjälpligt redan är miljöbovar tänka? Jag menar vi som redan fått flera barn (vi har 5). (inte skaffat, barn är ju en gåva som är långtifrån självklar)
  Det andra kan vi utmanas av och röra oss mot (och vi behöver utmanas här!) vi kan skippa kött och flygresor, vi kan röra oss mot mindre bilåkande. Men våra barn kan vi ju bara tacka Gud för. Eller hur?

  En sak till är att miljöproblemen du radar upp ju handlar om ego, vi tycker oss ha “rätt” att flyga, äta kött, åka bil etc. Vi vill förverkliga oss själva. Här tycker jag vi med flera barn inte riktigt passar in, allt i Sverige är byggt på att en familj ska ha max två barn. Det är den smidiga normen. De som har fler sticker ut. Faktum är att det tom finns de som avstår barn för att de är ett hinder för att förverkliga sig själva. Att ha fem som vi anses rent av märklig. Att ha barn är till skillnad från ätande och flygande otroligt nyttigt i kampen mot egot. Barnen gör en ödmjuk och du kan aldrig sätta dig själv först igen. Hur tänker du kring den aspekten, är dessa fördelar helt försumbara?

  Hur tänker du förresten att par ska undvika att få barn, för om miljön är viktig och om det är det mest miljövänliga att göra så måste väl råden vara konkreta. Ska par avhålla sig från sex även efter äktenskapet? Preventivmedel? I så fall. Vilka? Sterilisering? Allvarligt, du bör ha goda råd till par som vill leva miljövänligt här.

  Slutligen, vad är evangeliet till oss med flera barn? Hur ser “omvändelsen” ut? Ska vi ses som konstiga, inte bara i samhället uran även i kyrkan? Kan det verkligen vara riktigt?

  Slutligen, vilka ska då gå på tonårsbibelskolan 😉

  Like

  1. Hej Joachim! Tack för senast 🙂

   Mycket mer kan sägas om detta, så det är bra att du ställer frågor. Som sagt är det denna diskussion miljörörelsen borde ha, men som man istället undviker. Jag håller med om att punkt 4 är den svåraste, och samtidigt blir det problematiskt att sopa den under mattan när studien visar att ett barn förmodligen har högre miljöpåverkan än att flyga till USA 25 gånger.

   Samtidigt är den siffran också mest svårberäknad. Det går att beräkna vad genomsnittssvensken släpper ut, men det innebär ju inte att just mitt barn kommer släppa ut så mycket. I synnerhet inte om hon/han avstår från kött, bil, flyg och first hand-konsumtion. Och jag är rätt övertygad om att västvärlden kommer minska sin resursförbrukning inom de närmaste decennierna av ren nödvändighet. Så att beräkna vad framtida generationer kommer släppa ut är väldigt svårt.

   Vad den här studien gör är dock att rent krasst poängtera att på grund av att den västerländska livsstilen är så inbakad i resurskrävande, miljöskadligt beteende innebär fler västerlänningar i de flesta fall att jordens resurser tärs ännu mer. Men givetvis MÅSTE det inte vara så – det visar dock på vikten av radikal enkelhet och att inte nöja sig med små kosmetiska miljöhandlingar som glödlampsbyten, sopsorteringar och inköp av elbil.

   Så utmaningen för oss alla, oavsett om vi är barn eller vuxna, är att leva enkelt. Så naturligtvis ska ni tacka Gud för era barn. Och vara medvetna om att i och med att vi lever i en resursträngd tid och därmed är det otroligt viktigt att vi ser över hur vi lever. Det är givetvis ingen synd att ha många barn, men det ger en ett ännu större ansvar – som ni säkert är medvetna om.

   Och angående hur man undviker att få barn så är det från min horisont något de flesta vet? På samma sätt som de flesta kristna familjer undviker att få fler än två barn. Preventivmedel och säkra perioder.

   All välsignelse!
   Micael

   Like

 2. Hur får du ihop ditt motstånd mot att människor i den utvecklade delen av världen får barn, med att du samtidigt förespråkar generös invandring från tredje världen – vilket i praktiken innebär att 10.000 tals människor varje år uppgraderas från en tillvaro med låg levnadsstandard, till en förstavärldenstandard? Det kan vara värt att påminna sig om att Sverige inte har någon naturligt befolkningstillväxt. Enda skälet att fler och fler lever “ohållbart” i Sverige varje år beror på den invandringspolitik som du förespråkar.

  Om man ska vara så radikal att man kräver att svenskar och andra västerlänningar inte ska skaffa barn, framstår man som en hycklare om samtidigt vill ha en generös invandringspolitik – vilket är DEN ENDA orsaken till att FLER människor lever ohållbart i Sverige.

  Like

  1. Hej Linus! Ursäkta mitt sena svar.

   En uppenbar skillnad mellan att inte skaffa barn och att tvångsutvisa människor till krig och förföljelse (vilket är den oundvikliga följden av att inte ha “generös” invandring) är att det förra inte skadar någon medan det senare verkligen skadar och dödar människor. Det är ingen synd att inte skaffa barn, medan det är en synd att direkt eller indirekt tortera och mörda människor.

   Vidare har jag inte “krävt” att västerlänningar inte skaffar barn – jag citerar en vetenskaplig studie! Den visar att prokreation förmodligen är det miljöfarligaste vi kan ägna oss åt, och än så länge är det ingen av de som kritiserat mig för att jag meddelat detta som kan visa på varför studien skulle ha fel. Det blir lite prickskytte av budbäraren tycker jag. Jag har utifrån detta forskningsresultat inte krävt att västerlänningar skaffar barn, jag har pekat på att detta är en väldigt viktig faktor att tänka på när man strävar efter att leva miljövänligt. Men miljöaspekten är inte den enda att ta hänsyn till i ett familjeliv, och jag stänger givetvis inte dörren för att Gud vill att ett givet par får barn eller att barnfamiljer kan leva miljövänligt.

   På samma sätt håller jag med dig om att invandring leder till att fler får en miljöskadlig, västerländsk livsstil, men det är inte den enda aspekten vi behöver ta hänsyn till när vi bedömer det moraliska i att avstå från att utvisa människor till krig och död. Och som jag påpekar i min bok Jesus var också flykting är det stora moraliska problemet med utvisningspolitiken som gör den så okristen att den aldrig drabbar infödda! Om vi ska motverka att människor lever miljöfarligt genom att utvisa dem till fattiga länder ska det kunna drabba vem som helst, inte bara invandrare!

   Allt gott!
   Micael

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s